UITGEVER

De camping wordt uitgegeven door Lorraine Regionale Federatie van Vereniging van Hotels Plein-Air van Lotharingen (Lorraine FRHPA), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Luttange Road – 57940 Volstroff

De vereniging FRHPA Lorraine is onderworpen aan de btw. Zijn individuele identificatienummer is 531 704 393 00010

Tel: 03 82 56 93 40
Mail: contact [at] campingenlorraine.com

UITGEVER

De directeur van de publicatie van de Camping Lorraine Denis de Marville
De redacteur van de Camping Lorraine Denis de Marville

HOST

De camping is gelegen in Lotharingen door PARIS PlanetHoster vennootschap haar statutaire zetel is 4416 Louis B Mayer – Laval, Quebec H7P 0G1 – Canada wiens servers zijn in Parijs.

Tel: +33 1 76 60 41 43
Mail: tech@support.planethoster.info

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Camping Lorraine algemene structuur en de teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden en video’s van de component, zijn eigendom van de vereniging FRHPA Lorraine of haar partners. Elke vertegenwoordiging en / of reproductie en / of geheel of gedeeltelijk gebruik van deze website op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging FRHPA Lorraine of haar partners is ten strengste verboden en waarschijnlijk zou zijn een inbreuk op grond van de artikelen L 335-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

WET BESCHERMING

In overeenstemming met de Data Protection Act 78-17 van 6 januari 1978, heeft u het recht zich te verzetten tegen (art. 38), toegang (art. 39), verbetering of verwijdering (art. 40) gegevens die u betreffen. U kan dit recht uitoefenen door contact FRHPA Lorraine – Luttange Road – 57940 Volstroff

Dit recht wordt uitgeoefend bij het vaststellen van zijn identiteit:

per post: Route Luttange – 57.940 Volstroff
e-mail: contact [at] campingenlorraine.com

Alle verzamelde persoonsgegevens worden behandeld met strikt vertrouwelijk. In het bijzonder, FRHPA Lorraine verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van e-mailberichten verzonden via e-mail te respecteren.

Camping Lorraine maakt gebruik van Google Analytics statistisch instrument. Er worden geen persoonlijke data type zal dan ook opgenomen als onderdeel van het beleid van statistische gegevens.

De website gebruikt ook een cookie.
Een cookie is een klein bestand dat gegevens registreert over de navigatie die tijdens latere bezoeken kan worden gelezen
Geen gegevens persoonlijk karakter verzameld